Arbejdsmiljøpolitik

Gennem et systematisk og forebyggende arbejdsmiljøarbejde – ArbejdsPladsVurdering , mønsterrunder og risikovurderinger – er det RB5 politik og formål at sikre:

  • At nedrivning bliver et mere sikkert arbejde for medarbejderne.
  • At medarbejderne motiveres til ”naturligt” og af egen drift at anvende personlige værnemidler.
  • At medarbejderne motiveres til åbent at stille krav til deres arbejdsmiljø.
  • At medarbejdernes holdninger bearbejdes positivt i retning mod at lade sig uddanne til at tage vare på egen og andres sikkerhed i det daglige arbejde.
  • At overholde lovgivning og andre krav der påvirker arbejdsmiljøet.
  • At sikre, at ingen ansatte udsættes for unødig og større risici, end den bedste indsigt og viden berettiger til. Således at nedslidning og antallet af tilskadekomne medarbejdere fastholdes på et minimum.
  • t det materiel, der anvendes er lovligt og det bedst egnede til den pågældende arbejdsopgave – på pladserne såvel som i administrationen.
  • At ledelsen til en hver tid giver sin fulde opbakning til arbejdsmiljøpolitikken og til højnelse af sikkerhedsniveauet.
  • At ledelsen regelmæssigt ajourfører arbejdsmiljøpolitikken.

Til realisering og gennemførelse af denne politik går ledelsen forrest med økonomisk og res­sour­ce­mæssig opbakning.

I RB5 går et konstant arbejde, med holdningsbearbejdning hos medarbejderne og med aktiv deltagelse af ledelsen. Formålet med dette arbejde er, at få alle til at indse, at man er sin “egen sikkerhedsrepræsentant” og at man dermed har et medansvar for sin egen og kollegernes sikkerhed.

Det er en lang og krævende proces at få alle til at forstå og deltage aktivt. I RB5 afholdes regelmæssige medarbejdermøder og det anses som positivt at underrette sikkerhedsleder eller -repræsentant, såfremt firmaets politik ikke overholdes.

I RB5 skal medarbejderne komme helskindet hjem til familien efter endt arbejdsdag.

Kvalitet- og miljøsikring

RB5 har udviklet sit eget kvalitets- og miljøsikringssystem. Kvalitets- og miljøsikringssystemet er udarbejdet, så RB5 lever op til kravene i By- og boligministeriets bekendtgørelse nr. 202 af 23. marts 2000, baseret på principperne i ISO 9002 og NMK 96, Nedbrydningsbranchens Miljøkontrolordning.

God kvalitet måles af omverdenen. Gennemføre opgaver i overensstemmelse med vore kunders forventning. Det er derfor RB5 mål at blive betragtet som en seriøs miljø- og kvalitetsbevidst virksomhed.

RB 5
Gammel Kongevej 163
1850 Frederiksberg C
Denmark
Tlf: 71 99 33 35
Åbningstider:
Mandag- fredag 09-16
Lørdag lukket
Søndag lukket