• MILJØVENLIG SANERING OG AFFALDSHÅNDTERING

  • MILJØVENLIG SANERING OG AFFALDSHÅNDTERING

  • MILJØVENLIG SANERING OG AFFALDSHÅNDTERING

  • MILJØVENLIG SANERING OG AFFALDSHÅNDTERING

Miljøsanering

Sanering af klorerede paraffiner

RB5 udfører sanering af klorerede paraffiner.

Klorerede paraffiner har primært været benyttet som additiv i rustbeskyttende maling, grundmaling og i plastmaterialer (kabler), samt i fugematerialer. De klorede paraffiner erstattede PCB i fugematerialer i 1977, da PCB blev forbudt og blev brugt frem til 2001.

Der er tre typer klorerede paraffiner:
• kortkædede klorparaffiner (C10-C13)
• mellemkædede klorparaffiner (C14-C17)
• langkædede klorparaffiner (C18-C30)

De kortkædede klorparaffiner er påvist, at være kræftfremkaldende. Hvis indholdet i materialet er mere end 1 % (10 mg/ kg) skal det klassificeres som farligt affald.

RB 5
Gammel Kongevej 163
1850 Frederiksberg C
Denmark
Tlf: 71 99 33 35
Åbningstider:
Mandag- fredag 09-16
Lørdag lukket
Søndag lukket