• MILJØVENLIG SANERING OG AFFALDSHÅNDTERING

  • MILJØVENLIG SANERING OG AFFALDSHÅNDTERING

  • MILJØVENLIG SANERING OG AFFALDSHÅNDTERING

  • MILJØVENLIG SANERING OG AFFALDSHÅNDTERING

Nedrivning af hus

Indvendig nedrivning

Indvendig nedrivning af hus udføres som selektiv nedrivning. Ved selektiv nedrivning forstås at materialer og affald udtages og sorteres i materialefraktioner. Dette sker på byggepladsen inden bortskaffelse med henblik på størst mulig grad af genanvendelse.

Først udtages farlige stoffer såsom asbest, PCB og kemikalier. Herefter udtages materialer til direkte genanvendelse, inventar og effekter.

Herefter nedtages lofter, vægge, etageadskillelser mv. Af hensyn til arbejdsmiljø benyttes i størst muligt omfang minimaskiner monteret med klippe-, knuse- og sorteringsværktøjer. Motordrevne maskiner er monteret med katalysatorer. Der anvendes ligeledes el-drevne maskiner.

Alt affald bortkøres til kommunale godkendte modtagestationer af godkendte transportører. Deponi og transport dokumenteres jf. vort kvalitetssystem

 

RB 5
Gammel Kongevej 163
1850 Frederiksberg C
Denmark
Tlf: 71 99 33 35
Åbningstider:
Mandag- fredag 09-16
Lørdag lukket
Søndag lukket